torstai 6. maaliskuuta 2008

Jälkipolvetkin ansaitsevat edunvalvojansa

SDP:n puoluekokous on enää kolmen kuukauden päässä. Puolueen tilanne on nyt ennennäkemättömän avoin; uutta suuntaa haetaan sekä asia- että henkilökysymyksissä. En ole kuullut kenenkään sanovan, että nyt pitäisi pysyä turvallisesti paikallaan, vaikka toki on muistettava pitää kiinni siitä, mikä liikkeessämme on hyvää: esimerkiksi työn arvostaminen kansakunnan selkärankana, yhteisvastuullinen tulonjakopolitiikka ja ihmisen palveleminen mammonan sijasta. Mitä sosialidemokraattinen politiikka tulee 2010-luvulla merkitsemään, selviää vähitellen näiden kuukausien aikana. Nyt on jokaisen puolueen jäsenen oltava aktiivinen!

Joensuun työväenyhdistys on asettanut minut puoluekokousedustajien vaalissa ehdolle. Se ei kuitenkaan tarkoita, että edustaisin vain JTY:tä. Itse ajattelen olevani ehdokas, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen (olen se, joka viidenkymmenenkin vuoden päästä on kuulemassa syytökset tämän päivän virheistä). Minulla on visio, kuinka pohjoiskarjalainen elää vielä vuosisadan loppupuolellakin onnellisena niin, että koko maailma voi yhtyä hänen onneensa. Se on poliittisen urani vaatimaton tavoite. :)

Mutta askel kerrallaan. Aloitteet, joita lähden nyt puoluekokoukseen ajamaan:

1) JTY:n aloite 1 nopeista junayhteyksistä. Ympäristö- ja kustannussyistä raideliikenteen on oltava kaiken kaukoliikenteen perusratkaisu. Sitä on nyt kehitettävä määrätietoisesti koko maassa, ei markkinaehtoisesti vain kannattavimmilla väleillä. Kaikista maakuntakeskuksista on oltava nopeat yhteydet pääkaupunkiin.

2) JTY:n aloite 6 ammatillisen koulutuksen lisäämisestä. Koulutetuista ammattiosaajista on pulaa jo nyt. On väärin, että motivoituneet nuoret jäävät ilman opiskelupaikkaa ammattiin. Valtion ei tulisi enää suosia lukiokoulutusta ammattikoulutuksen kustannuksella. Nuoret itse ovat jo ymmärtäneet, ettei amis ole mikään rupusakin pilipalikoulu.

3) JTY:n aloite 8 puolueen verkostoitumisesta uusiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Itse toimin evankelis-luterilaisen kirkon piirissä mm. Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkostossa. Aktiiviset ja asiantuntevat nuoret ovat työväenliikkeelle todella tärkeitä jäsenistön ikääntyessä. Vapaaehtoistoimintaan lähteneillä on hyvin usein sosialidemokraattinen ajatusmaailma, joten puolueen kannattaa toivottaa heidät lämpimästi tervetulleiksi!

4) JTY:n aloite 9 SDP:n ideologisesta uudistumisesta. Aikamme tarvitsee vahvaa globaalia demokratiaa. Sosialidemokratia voi maailman suurimpana vaihtoehtoliikkeenä palauttaa päätäntävallan rahalta ihmisille. Se kuitenkin vaatii sosialidemokraateilta Euroopan ja koko maailman laajuista yhteisymmärrystä. SDP:n on määrätietoisesti lisättävä rakentavaa vuoropuhelua sisarpuolueidensa kanssa.

5) JTY:n aloite 11 sd-lehdistön kehittämisestä. UP Demarin taso on laskenut huomattavasti viime aikoina. Jäsenten sosialidemokraattisen identiteetin vahvistamisen sijaan se on lietsonut eripuraa ja pyrkinyt vaientamaan keskustelua. Puolueen uudistuessa myös lehdistön täytyy uudistua. Kun maakuntalehdille annetaan mahdollisuus parantaa graafista ilmettään, sisältöään ja markkinointiaan, virkistävät ne puoluetoimintaa ruohonjuuritasolla ja houkuttelevat uusia ihmisiä mukaan.

6) Sosialidemokraattiset nuoret ry:n aloite koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämisestä. Tulevana matematiikanopettajana minua huolestuttaa, tunnistanko oppilaitteni ongelmat ja pystynkö ohjaamaan heitä puhumaan ammattilaisen kanssa niistä. Koulukuraattorit ja -psykologit pitäisi ottaa kiinteämmin mukaan koulujen arkeen ja juhlaan. He voisivat esimerkiksi opettaa ihmisenä olemista!

7) Sosialidemokraattiset nuoret ry:n aloite samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeudesta. SDP:n tulee sallia yhä useammalle lapselle turvallinen koti. Vanhemman "väärä" sukupuoli ei yksin voi olla adoption este, sellainen ajattelu ei mielestäni kuulu 2000-luvulle. Adoptioprosessissa voidaan varmistaa, että lapsen lähipiirissä on molempien sukupuolten roolimalleja, esimerkiksi kummien kautta.

Miksi haluan lähteä puoluekokoukseen?

Olen vuodesta 2006 vaikuttanut puolueessa ja nuorisoliitossa. Puolueen uudet tuulet innostavat minua ja haluan olla nostamassa SDP:tä uudelleen yhteiskunnan tiennäyttäjäksi. Tulevien sukupolvien asioiden lisäksi myös pitempään vaikuttaneitten tovereitten tuki tuntuu velvoittavalta, ja haluan olla edusmiehenä heillekin. Uskon, että minulla on kykyä ja rohkeutta pitää Pohjois-Karjalan ääntä esillä puoluekokouksessa. Puoluekokouskokemuksen jälkeen osaan kahden vuoden päästä olla tekemässä aloitteita seuraavaan puoluekokoukseen.

Yhteystietoni löytyvän Joensuun työväenyhdistyksen sivuilta: http://www.joensuunty.fi/index.php?page=ihmiset. Ota yhteyttä, jos joku asia jäi kielen päälle pyörimään.