tiistai 15. huhtikuuta 2008

Demarinuorten vuoden 2008 liittokokous järjestetään kaksi viikkoa ennen puoluekokousta, ja kuten puolueen, myös nuorisoliiton johtopaikat ovat haluttuja. Puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaille järjestettiin kevään ensimmäinen vaalipaneeli Joensuussa torstaina 3. huhtikuuta Pohjois-Karjalan Demarinuorten kevätkokouksen yhteydessä. Puheenjohtajaehdokkaista paikalle olivat päässeet jyväskyläläinen Ismo Puhakka ja istuva puheenjohtaja, helsinkiläinen Heta Välimäki. Varapuheenjohtajaehdokkaita oli fyysisesti läsnä niin ikään kaksi: Teemu Hirvonen Savonrannalta Etelä-Savosta ja Miikka Lönnqvist Hämeenkoskelta Etelä-Hämeestä. Lisäksi tamperelainen varapuheenjohtajaehdokas Venla Virkamäki, joka asuu Brysselissä, osallistui paneeliin vastaamalla kysymyksiin etukäteen sähköpostitse.

Aluksi jokainen ehdokas esitteli itsensä ja tavoitteensa lyhyesti. 23-vuotias Hirvonen, joka opiskelee Joensuussa yhteiskuntapolitiikkaa, luonnehti itseään yhteistyökykyiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Hän sanoi haluavansa aktiiviseksi varapuheenjohtajaksi, joka näkyy toiminnassa olemalla mukana tapahtumissa ja pitämällä yhteyttä kenttään. Luottamukselliset suhteet myös puolueväkeen kuuluivat Hirvosen tavoitteisiin.

Abiturientti Lönnqvist, joka täyttää tänä vuonna 19 vuotta ja aloittaa toukokuussa Satu Taiveahon eduskunta-avustajana, piti itseään uuden sukupolven edustajana. Hänen keskeisin tavoittensa olikin puhutella 15-20-vuotiaita nuoria ja saada heidän äänensä kuuluviin. Lönnqvist kuvaili itseään sosiaaliseksi ja piti hyvää itseluottamusta vahvuutenaan. Asialinjalla pysyminen oli niin ikään Lönnqvistin tavoitteena.

26-vuotias Välimäki, jonka oma piiri on suomenruotsalaisten demarinuorten FSUD, kertoi työskennelleensä ennen Demarinuorten puheenjohtajuutta muun muassa kouluavustajana, vanhainkodissa ja eduskunta-avustajana. Hän kertoi puheenjohtajuutensa tavoitteena olleen saada lisää näkyvyyttä Demarinuorille ja lisää nuoria mukaan toimintaan ja näki tärkeäksi jatkaa samalla linjalla kohti kunnallisvaaleja.

Puhakka, 26-vuotias historian jatko-opiskelija, piti duunaritaustaa tärkeänä vahvuutenaan: hän on työskennellyt opintojen ohessa eri tehtävissä betonialalla. Puhakan mukaan hän ei ole istuvan puheenjohtajan vastaehdokas, koska ilmoitti ehdokkuudestaan ennen tietoa Välimäen jatkohalusta. Puhakka mainitsi Demarinuorten tärkeiksi teemoiksi avoimuuden, poliittisuuden ja julkisuuden. Hänen tavoitteenaan onkin nostaa näitä keskusteluun.

25-vuotias Virkamäki on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan kansainvälinen politiikka ja työskentelee europarlamentaarikko Riitta Myllerin toimistossa. Hän kertoi tavoitteekseen ennen kaikkea liiton kansainvälisen ulottuvuuden vahvistamisen sosialidemokratian perusolemuksen mukaisesti ja ajankohtaisiin uhkiin vastaamiseksi. Virkamäki piti ansioinaan myös osallistumistaan liiton työhön ja kunnallispolitiikkaan.

Sosialidemokratian tärkeimmiksi haasteiksi paneelissa nousivat uusien toimijoiden saaminen. ”On löydettävä teema, joka puhuttelee myös nuoria äänestäjiä”, sanoi Lönnqvist viitaten lähestyviin kunnallisvaaleihin. Myös sosialidemokraattisen liikkeen uudistuminen rakenteiltaan, imagoltaan ja tehtäväkentältään nousi usean ehdokkaan vastauksissa erityiseksi haasteeksi. ”Meidän on oltava iso yleispuolue, siis laajennuttava keskiluokkaan päin kuitenkin muistaen heikompiosaiset”, visioi Välimäki. ”70-luvulla sosialidemokraatit määrittivät poliitikan asialistan”, Puhakka muistutti peräänkuuluttaen poliittisia ideoita, jotka ovat tällä vuosituhannella. Hirvonen oli huolissaan passiivisten äänestäjien uskosta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa: ”Ihmisiä ei pitäisi demoralisoida – meidän pitää remoralisoida heidät!”

Kysymykseen, kuinka nuorisoliiton pitää vastata mainittuihin haasteisiin löytyi ehdokkailta monia ideoita. Kannanotot nousivat keinoista tärkeimmäksi. ”Demarinuoret voisivat rohkeammin tehdä avauksia, jotka katsovat pitemmälle kuin tämä budjettikausi”, ehdotti Virkamäki. ”Lyhyt, napakka ja aiheeltaan räväkkä”, kuvaili Hirvonen hyvää kannanottoa myöntäen, että sellaisen laatiminen ei ole helppo homma. ”Netti, blogit ja YouTube luovat valtavasti mahdollisuuksia”, listasi Puhakka ja lupasi hyödyntää uutta mediaa systemaattisesti, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi. Myös erilaisten yhteistyötahojen merkitys nousi esiin. ”Emme osaa vielä hyödyntää kansainvälisiä verkostojamme kovinkaan hyvin”, väitti Välimäki. ”Työväenliikkeen yhtenäisyyttä on vaalittava”, totesi Lönnqvist ja ehdotti lisää yhteistyötä Vasemmistoliiton suuntaan.

Hyvä suhde ammattiyhdistysliikkeeseen oli jokaisen mielestä demarinuorille luonnollinen, mutta kaikki ehdokkaat olivat valmiit myös arvostelemaan AY-liikettä, jos siihen on tarvetta. ”Lääkäriliiton toiminta on saanut aikaan lääkäripulan”, mainitsi Puhakka esimerkkinä. ”Hölmöjä päätöksiä voidaan ihan hyvin kritisoida”, tiivisti Lönnqvist. Virkamäki lisäsi, että myös vaikkapa puoluetta pitää voida arvostella, jos siellä hölmöillään. ”Ei tarkoitushakuisesti etsitä eroa puolueeseen”, linjasi puolestaan Välimäki. Hirvonen oli samoilla linjoilla ja yhtyi mielellään AY-liikkeen pyrkimyksiin suomalaisten veronmaksajien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvän talouskasvun ylläpitämiseksi ehdokkaat pitivät perinteisiä Pohjoismaisia käytäntöjä parhaina. ”Kun meillä on hyvä julkinen infrastruktuuri, yritykset voivat keskittyä omaan toimintaansa”, Puhakka perusteli. ”Meillä on sosiaalista pääomaa enemmän kuin muilla”, totesi Hirvonen. Ehdokkaat eivät kuitenkaan olleet täysin tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. ”Globalisaation ongelmiin on puututtava kansainvälisen työväenliikkeen kautta”, vaati Lönnqvist. Myös Virkamäki piti tärkeänä pyrkiä yhtenäisiin pelisääntöihin kaikkialla maailmassa. Välimäki oli huolissaan koulupudokkaista ja pohti toisen asteen koulun yhtenäistämistä ja oppivelvollisuusiän nostamista keinoina puuttua asiaan.

Pohjois-Karjalan Demarinuoret voisivat ehdokkaiden mielestä löytää paljon uusia jäseniä suhteellisen pienellä vaivannäöllä. ”Aika moni on sosialidemokraatti eikä vain tiedä sitä”, arveli Hirvonen ja haastoi myös nuorisoliittoa ja puoluetta panostamaan tietoverkkoihin nykyistä enemmän. Lönnqvistin mielestä olisi kullanarvoista saada yksi reipas 15-vuotias toimintaan: ”Hän vetäisi kaveriporukkansa ja muitakin mukaan jos olisi oikein valovoimainen tähti”, Lönnqvist vinkkasi. Virkamäen mukaan ensiarvoista on toiminta, joka kiinnostaa – sen ohella, että saa keinoja nostaa omia asioita esiin. ”Tutkimusten mukaan lapset äänestävät monesti samaa puoluetta kuin vanhempansa”, sanoi Välimäki ja valitteli, että moni aikuisista puoluetoimijoista ei puhu lapsiaan aktiividemareiksi. ”Piiritoimistojen kanssa voitaisiin ideoida yhdessä esimerkiksi liikuteltava kiertue”, ehdotti puolestaan Puhakka jäsenhankintatapahtumien aikaansaamiseksi.

Yleisökysymykseen ”Oletko feministi?” tuli kaikilta myönteinen vastaus paitsi Hirvoselta, joka hänkin kertoi olevansa tasa-arvon kannattaja muttei halunnut feministin leimaa. ”Toivoisin, että joku joskus selittäisi minulle mitä se oikeasti on”, Hirvonen kuvasi epäluuloaan feminismiä kohtaan.

Paneelin päätteeksi ehdokkaat mainostivat itseään vielä muutamalla lauseella. ”Jos minut valitaan puheenjohtajaksi, mustana hevosena olen sekoittanut tuttua pakkaa ja pystyisin purkamaan perinteisiä klikkejä”, vakuutti Ismo Puhakka selkeäsanaisesti ja toivoi, ettei liittokokouksessa käytettäisi ryhmäpäätöksiä. ”Isot projektit on meneillään, ja on nähty mitä teen”, sanoi Heta Välimäki intoa täynnä ja kertoi toivovansa, ettei liittokokouksessa olisi menettelytapavaliokuntaa ollenkaan. Välimäen mukaan junttaklikkejä ei enää hirveästi ollutkaan. Miikka Lönnqvist sanoi pyrkivänsä tuomaan liitolle nuorekkaamman otteen. Hän kertoi olleensa Etelä-Hämeen neuvottelijana edellisessä liittokokouksessa. ”Voin sanoa, että pienen piirin edustajaa hakattiin turpaan. Sen haluan kitkeä pois”, sanoi Lönnqvist jäyhästi. ”Mopolla ei mennä kuuhun mutta katotaan mennäänkö Demarinuorten puheenjohtajistoon”, virnisti Teemu Hirvonen kerraten haluavansa jäsenistön kanssa tekemisissä olevaksi varapuheenjohtajaksi. Venla Virkamäki puolestaan uskoi, että varapuheenjohtaja Brysselissä olisi liitolle vahvuus ja mainitsi hymiön kera henkilökohtaisen elämänsä seuraavaksi tavoitteeksi puolimaratonin Helsingissä kaksi viikkoa ennen liittokokousta.

Sosialidemokraattiset Nuoret Ry:n XXII liittokokous järjestetään 23.-25.5.2008 Jyväskylässä.

maanantai 14. huhtikuuta 2008

Vaan kun heräsin, huomasin nukkuvani

Olen aiemmin blogissani kertonut unesta, jossa muuan itseriittoinen pääministeri myönsi biseksuaalisuutensa. Unieni joukossa se on myyvyydessään omaa luokkaansa. Viime yönä kuitenkin näin ahdistavimman unen pitkään aikaan. Se oli niin selkeä, että osasin tulkita sen heti aamulla.

Kysymys oli sähkötolpan siirtämisestä. Sitä oli siirrettävä muutama metri oikealle (?), mikä olisi ollut muuten ihan pikkujuttu, mutta kun siellä oikealla oli suurten ja iljettävien hämähäkkien monimutkainen verkosto. Yritin neuvotella hämähäkkien kanssa; kerroin, että jos ette suostu siirtoon, meidän kaikkien käy huonosti, sillä sähköjohdot roikkuivat nyt vaarallisen matalalla. Sieltä kun valokaari iskisi verkkoihin niin sepä olisi säkenöivä surma. Ei jäisi verkoille vaanimaan yksikään koipeliini.

Hämähäkit näyttivät siltä, kuin aikoisivat hetkenä minä hyvänsä hyökätä naamalleni. Se oli karmivaa. En minä omasta puolestani pelännyt, mutta vieressä nukkui araknofoobikko - olemme vissiin suhteessamme tulleet siihen pisteeseen, että kuvittelemme näkevämme samaa unta. Mutta minä olin kyllä ainoa joka heräsin siihen.

Unessa kokemani tunne oli hyvin lähellä sitä, kun yrittää selittää aikuisille poliitikoille, miksi turhaa autoilua pitäisi välttää. Ainakin täällä Pohjois-Karjalassa kaikki sen suuntainen ehdottelu saa myrkyllisen vastaanoton. Sitä pidetään vittuiluna. Poliitikkona siinä on sitten vaikeassa raossa: ruvetako paasaamaan ilmastonmuutoksesta vai kääntääkö puhe eläkeindekseihin?

Olen syksyn kunnallisvaaleissa ehdolla Joensuun kaupunginvaltuustoon. Pahimmassa tapauksessa joudun hoitamaan erinäisiä luottamustehtäviä seuraavat 50 vuotta (ellei sitä ennen tapahdu 60-luvun kaltaista nuorison politisoitumista). Ja minä kyllä aion tehdä vaalikentillä selväksi, että eläkeläisten asia on minulle tärkein - 2050-luvun eläkeläisten nimittäin. En rupea tieten tahtoen kiusaamaan vanhaa ihmistä, seitsemänkymppistä itseäni. Minua varmaan syytetään tämän ajan hölmöilyistä joka tapauksessa, mutta jonkinlainen puolustus se olisi jos olisi kaivaa rintataskusta vuonna 2009 tehty valtuustoaloite biokaasutankkauspisteen saamiseksi Siihtalan ABC:lle.

Koittakaahan muutkin viritellä keskustelua nuorten ja muiden vähemmistöjen asioista. Paikallistasolla ei nimittäin tajuta ollenkaan, miten vaikeaa jo pelkät EU:n päästövähennysvelvoitteet on saavuttaa huomenna, jos tänään sanotaan EVVK. Sosialidemokraattien pitää panna toimeen sosiaalisesti oikeudenmukaiset ratkaisut ennen kuin hämähäkit ostavat maan, jolle sähkötolppa pitäisi siirtää. Tuulivoimaa pitää rakentaa paljon ja pian, koska tulevaisuudessakaan sitä ei varmasti voi rakentaa hirveästi ja heti. Ja biokaasuautot pitää saada kunnolla markkinoille ensi vuosikymmenellä, koska 20-luvun köyhillä ei ole varaa hankkia alle 10 vuotta vanhaa autoa. Pohjoiskarjalaisessa kulttuurissa auton omistaminen nimittäin on ihmisoikeus. Siitä ei päästä mihinkään edes puolessa vuosisadassa.

tiistai 1. huhtikuuta 2008

Kiitos äänistä puoluekokousvaalissa!

Tänään on sattunut ja tapahtunut. Iloinen uutinen on, että ääneni eurovaaleissa ei mennyt hukkaan. =)

Puoluekokousvaaleissakin annettiin paljon ääniä, ja niitä oli hauska laskea. :P Minullekin kertyi ääniä monelta sadalta toverilta - kiitos! Tällä kertaa oikeus toteutui ja minua pätevämmät ihmiset saivat tulla valituiksi. Meiltä pääsi kaksi nuorta läpi, ja muissakin piireissä on luotettu tulevaisuuden toivoihin ilahduttavan paljon. Puoluekokouksesta tulee hyvin mielenkiintoinen ja todellakin puoluetta uudistava!

Itse en pääse Hämeenlinnaan seuraamaan puoluekokousta, sillä päivystelen Joensuussa Karjalan Messuilla SDP:n osastolla. Eiköhän sielläkin saa ihan tarpeeksi huastella puoluveen asijoista. ;)

Hyvää kevättä kaikille!