tiistai 5. helmikuuta 2008

Pohjois-Karjalan Demarinuoret: Kuntiin energiaohjelmat

Pohjois-Karjalan edistyksellistä energiapolitiikkaa on kuntatasolla tuettava määrätietoisesti. Pohjois-Karjalan Demarinuoret esittää, että maakunnan jokaisessa kunnassa laaditaan valtuustokaudelle 2009-2012 ilmasto- ja energiaohjelma, jonka avulla eri hallinnonalat pystyvät sekä vähentämään omaa energiankäyttöään että tukemaan kuntalaisten hankkeita paikallisesti kestävään kehitykseen siirtymiseksi.

- Maakunnan menestys bioenergia-alalla vaatii, että oma kulutus ei vähennä vientimahdollisuuksia, toteaa Pohjois-Karjalan Demarinuorten puheenjohtaja Hermanni Riikonen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto julkaisi viime vuonna Bioenergiaohjelma 2015 -suunnitelman, jonka mukaan kokonaisenergiankulutus maakunnassa kääntyy laskuun vuoteen 2010 mennessä ja sähkönkäytön kasvu taittuu viimeistään 2015.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö maakunnassa on ollut laskusuunnassa 90-luvulta saakka. Bioenergiaohjelma 2015:n tavoitteena on vähentää käyttöä edelleen 25 prosenttia vuoden 2004 tasosta vuoteen 2010 mennessä ja 40 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

- Tavoiteet on mitoitettu realistisesti, mutta ne eivät toteudu, elleivät kunnat ole valmiit sitoutumaan niihin, Riikonen arvioi. Monivuotisten energiaohjelmien avulla kertaluonteiset energiansäästökulut voitaisiin sovittaa kuntien talouteen joustavasti.

Pohjois-Karjalan Demarinuorten mielestä on valitettavaa, että maan hallituksen politiikka rajoittaa yksityisen sektorin investointeja esimerkiksi biokaasuun ja pientalojen lämmitysjärjestelmien vaihtoon. Kunnallisten ilmasto- ja energiaohjelmien puitteissa voitaisiin kuitenkin esimerkiksi siirtyä öljystä pelletteihin julkisten tilojen lämmityksessä ja asentaa aurinkopaneeleja kouluihin ja päiväkoteihin.

- Näin paitsi pienennettäisiin pitkän aikavälin julkisia menoja myös toimittaisiin esimerkkinä kuntalaisille, Riikonen summaa ohjelmien hyödyt.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

miksi ei:)