maanantai 19. joulukuuta 2016

Sote-palveluita Postin malliin?

Keskustan kansanedustaja Eeva-Maria Maijala asuu Savukosken kunnan sivukylällä kaukana kaikesta. Hänellä on 5515 lappilaiselta äänestäjältä saadut valtuudet hoitaa Suomen asioita parhaan kykynsä mukaan. Viime torstain A-studion keskustelussa Maijala kuvaili seuraavasti asennetta, jolla hän valmistelee uutta postilakia Keskustan liikenne- ja viestintävaliokunnan ryhmässä ja Postin hallintoneuvostossa:
Kun tämmösessä paikassa assuu, nii mä olen sanonu, että kunhan meille tullee posti jatkossakin joka arkipäivä, niin se riittääpi.
"Se on kyllä järkyttävän huono lähtökohta tehdä lakia, että kunhan minulla - mitäs muista", huomautti SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen, ja Maijala täsmensi pointtiaan:
...asun niin syrjässä kö suurin piirthein pystyy asumhaan, sen että kun nää sinne syrjhään tulleepi, niin sen jälkheen nää tullee varmasti myös muualleki. Tavotteena ja tarkotuksena on, että kaikkialle Suomeen saatas nää palvelut tuotettua asianmukasesti ja hyvin.
Epäilemättä tarkoitus on taata riittävät postipalvelut kaikille, mutta paljastiko Maijalan sanavalinta jotakin siitä, miten keskustapoliitikko näkee asioiden tärkeysjärjestyksen? Kun Posti tehostaa toimintaansa, mistä säästöt otetaan? Ei ainakaan meiltä, sanovat keskustapuolueen edustajat.

Posti on vähentänyt työntekijöitä ja lisännyt jäljelle jääneiden työtaakkaa niin, että monilla alueilla ei enää ehditä päivän postia jakaa edes ylitöinä. Kuinka ollakaan, ongelmat ovat tänä syksynä keskittyneet Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. Ei ole totta, että kun syrjäseudulla posti kulkee, niin se varmasti kulkee muuallakin. 

Postissa näkyy ilmiö, joka on tuttu muualtakin. Esimerkiksi kuntien lastensuojelupalvelut on karsittu jo alle minimin. Miksi? Koska säästöjä on tehtävä, mutta niiden seurauksena ei haluta heikentää omia palveluita. Ei mielellään myöskään omien äänestäjien palveluita. Niinpä heikennetään niiden palveluita, jotka eivät äänestä. Sosiaalityötä, ammatillista koulutusta, vanhuspalveluita. Ei sitä tietoisesti tehdä, mutta sen annetaan tapahtua. Asetetaan säästötavoitteet ja annetaan virkamiesten tehdä likainen työ. He ottavat säästöt sieltä, missä niistä syntyy vähiten meteliä, joka voisi kantautua päättäjien korviin. Meteliä kyllä syntyy, sen kuulevat lastentarhanopettajat ja yöhoitajat, mutta eivät päättäjät.

Päättäjä suojelee itseään eikä vaivaa päätään kaikkien ihmisten asioilla, vaikka päättääkin niistä. Hänellä on tietyt ihmiset etusijalla. Oman kylän ihmiset, oman ammattikunnan ihmiset, eniten veroja maksavat ihmiset, samalla tavalla ajattelevat ihmiset. Viisas päättäjä ottaa tietysti huomioon muutkin, nekin jotka eivät äänestä. Viisautta on myös ajatella päätösten seurauksia pitkällä aikavälillä. Mutta viisaudella on rajansa, ja joskus vallanhimo ylittää viisauden.

Parhaillaan siis valmistellaan Suomeen uutta postilakia siitä lähtökohdasta, että Savukoskella mikään ei muutu. Samalla valmistellaan vielä paljon tärkeämpiäkin lakeja. Uutta maakuntahallintoa rakennetaan ja sen on tarkoitus vastata kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vuoden 2019 alusta. Tarkoituksena on, että kaikkialle Suomeen saataisiin tuotettua nämä palvelut asianmukaisesti ja hyvin. Hallituksella on asia hoidossa.

Asia on tosin varsin vaikea hoitaa, kun ei ole tahtoa antaa hyvien palvelujen järjestämiseen vaadittavia resursseja. Voi olla, että kahden vuoden päästä ollaan melko sekavassa tilanteessa. Silloin kuntapäättäjillä täytyy olla tilannetajua, yhteistyökykyä ja viisautta, ettei muutoksen johtaminen mene aivan farssiksi.

Mitä tapahtuu, jos kunnanvaltuustot ja maakuntavaltuustot äänestetään puolilleen eevamariamaijaloita? "Kunhan meidän kunnassa pääsee lääkäriin jatkossakin joka arkipäivä, niin se riittääpi." Samaan aikaan Tuiran terveyskeskuksen odotustilassa saa istua kolme päivää päästäkseen lääkäriin. Se on alueellisen tasa-arvon irvikuva.

Julkisten palvelujen toimivuutta ei voi mitata sillä, miten hyvin omat palvelut toimivat. Palveluille on oltava järkevät laatukriteerit. Kuntapäättäjän on seurattava tarkasti laatukriteerien täyttymistä kaikissa kunnan yksiköissä ja tehtävä päätöksiä, joilla laatu paranee tasapuolisesti. Postissa tätä selvästikään ei ole osattu tehdä. Jospa kuntavaaleissa valituksi tulisi viisaampia päättäjiä.

Ei kommentteja: